Speedysnail · Detail · 83 slides · 4 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins · This image: Tasmania, September 2018