Speedysnail · Detail · 33 slides · February 1995 & January 1996 · 3.4 megabytes · Click on the photos to cycle through · Tasman · ©2021 Rory Ewins