Speedysnail · Detail · 49 slides · December 2005 · 4.8 megabytes · Click on the photos to cycle through · Tasman II · III · IV · V · VI · VII · ©2006 Rory Ewins