Speedysnail · Detail · 40 slides · February 2016 · 3.3 megabytes · Click on the photos to cycle through · Tasman I · II · III · IV · VI · VII · ©2019 Rory Ewins