Speedysnail · Detail · 64 slides · 6.2 megabytes · Click on the photos to cycle through · Sydney · Eastern States · Panoramas VIII · ©2019 Rory Ewins