Speedysnail · Detail · 45 photographs · April 2010 · 3.1 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2012 Rory Ewins