Speedysnail · Detail · July 2019 · 56 slides · 5.3 megabytes · Click on the photos to cycle through · Panoramas VIII · Whales · ©2019 Rory Ewins