Speedysnail · Detail · Jervis Bay, NSW, Australia, July 2019 · 36 slides · 2.9 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins