Speedysnail · Detail · 60 slides · 4.1 megabytes · October 2012 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins