Speedysnail · Detail · 97 slides · 6.9 megabytes · February 2019 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins