Speedysnail · Detail · 23 photographs · 2014–17 · 1.6 megabytes · Click on the photos to cycle through · Durham 2012 · ©2019 Rory Ewins