Speedysnail · Detail · 43 slides · 4.2 megabytes · April 1986–January 1990 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins