Speedysnail · Detail · 94 slides · August 2021 · 7.3 megabytes · Click on the photos to cycle through · Panoramas XV · ©2021 Rory Ewins