Speedysnail · Detail · 67 slides · 5 megabytes · Scottish Owl Centre · Bathgate · October 2020 · Click on the photos to cycle through · ©2020 Rory Ewins