Speedysnail · Detail · 55 slides · 5.3 megabytes · April 1991–November 1996 · Click on the photos to cycle through · ©2021 Rory Ewins