Speedysnail · Detail · 41 slides · 3.6 megabytes · September 1991–April 1992 · Click on the photos to cycle through · London 2002–18 · ©2020 Rory Ewins