Speedysnail · Detail · 37 slides · 2.6 megabytes · June 2015 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins