Speedysnail · Detail · 26 slides · July 2006 · 2.3 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins