Speedysnail · Detail · 99 slides · October 2018 · 9.6 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins