Speedysnail · Detail · 44 photographs · 3.2 megabytes · Click on the photos to cycle through · Freeze · ©2019 Rory Ewins