Speedysnail · Detail · 79 slides · 7.7 megabytes · July 1989 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins