Speedysnail · Detail · 31 slides · 2.1 megabytes · December 2010 · Click on the photos to cycle through · Geneva · ©2019 Rory Ewins