Speedysnail · Detail · 44 slides · August 2014 · 3.4 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins