Speedysnail · Detail · 52 slides · December 2016 · 4.6 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins