Speedysnail · Detail · 77 slides · August 2018 · 6.3 megabytes · Click on the photos to cycle through · Panoramas X · ©2019 Rory Ewins