Speedysnail · Detail · 28 slides · July 2017 · 2.2 megabytes · Click on the photos to cycle through · Panoramas VIII · ©2019 Rory Ewins