Speedysnail · Detail · 40 slides · 2009–2018 · 2.7 megabytes · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins