Speedysnail · Detail · 76 slides · 5.1 megabytes · October 2017 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins