Speedysnail · Detail · 61 slides · 4.3 megabytes · October 2019 · Click on the photos to cycle through · ©2019 Rory Ewins