Speedysnail · Detail · 30 slides · 2.5 megabytes · September 1991 · Click on the photos to cycle through · ©2020 Rory Ewins